Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Απόφαση Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης

Απόφαση Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης ως προς τα Φαρμακευτικά Προϊόντα που Περιλαμβάνονται στο Συνημμένο Πίνακα Ι

Για να κατεβάσετε την Απόφαση πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τον ΠΙΝΑΚΑ Ι πατήστε εδώ.