Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Δήλωση συμμετοχής στην Παρουσίαση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Καλούνται οι εταιρείες που θα παρευρεθούν στην Παρουσίαση και Ενημέρωση σχετικά με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο e-mail: medicaldevices@eof.gr , αναφέροντας την ημέρα (9/2/2018, 12/2/2018 ή 15/2/2018), καθώς και τον αριθμό και τα ονόματα των ατόμων που θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση.

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 8/2/2018 για την πρώτη ημέρα της παρουσίασης,  μέχρι τις 11/2/2018 για την δεύτερη ημέρα της παρουσίασης  και μέχρι τις 14/2/2018 για την τρίτη ημέρα της παρουσίασης