Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Παρουσίαση και ενημέρωση σχετικά με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Εν όψει της αναβάθμισης των συστημάτων και της επικαιροποίησης των αρχείων του ΕΟΦ, ως προς τα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλούνται οι  κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα,  οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (κατασκευαστών εκτός Ε.Ε.) με έδρα την Ελλάδα καθώς και κάθε άλλος οικονομικός φορέας που θέτει Ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ελληνική αγορά, όπως καταχωρήσουν στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΕΟΦ τα στοιχεία της έδρας τους και τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που θέτουν στην Ελληνική αγορά.
Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, στην Αίθουσα Καββαδίας – Καζάζης του ΕΟΦ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


    1η Ενημέρωση: 09/02/2018, 11:00-14:00
Καλούνται:

  1. Οι κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά υπό την επωνυμία τους Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κατηγορίας Ι, Συστήματα/Σύνολα & Επί Παραγγελία 
  2. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι με έδρα την Ελλάδα, κατασκευαστών οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ε.Ε., για Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κατηγορίας Ι & Επί Παραγγελία

     2η Ενημέρωση: 12/02/2018, 11:00-14:00
Καλούνται:

  1. Οι κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά υπό την επωνυμία τους in vitro διαγνωστικά  Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
  2. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι με έδρα την Ελλάδα, κατασκευαστών οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ε.Ε., για in vitro διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
  3. Εισαγωγείς/Διανομείς με έδρα την Ελλάδα που θέτουν στην Ελληνική αγορά in vitro διαγνωστικά  Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 


      3η Ενημέρωση: 15/02/2018, 11:00-14:00
Καλούνται:

  1. Οι  κατασκευαστές & εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (κατασκευαστών εκτός Ε.Ε.) με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Κατηγορίας ΙIα, ΙΙβ, ΙΙΙ και Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
  2. Εισαγωγείς/Διανομείς με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Κατηγορίας Ι, Ιs, Ιm, ΙIα, ΙΙβ, ΙΙΙ, Συστήματα/Σύνολα προϊόντων και Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά ΠροϊόνταΔιεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων,
Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού