Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ _ Σεπτέμβριος 2017

Σε συνέχεια της από 10-07-2017 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης για την ανατιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ φαρμακευτικών προϊόντων, αναρτώνται σήμερα 29-09-2017 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, προς διαβούλευση, οι προτεινόμενες τιμές.

Παρακαλούνται όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις όπως συμπληρώσουν τον πίνακα που επισυνάπτεται και τον αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pricelist_newdrugs@eof.gr, με την ένδειξη «Παρατηρήσεις – Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ Σεπτέμβριος 2017» έως και την Δευτέρα 02-10-2017.

Όσοι ΚΑΚ δεν λάβουν εντός της ημέρας ενημέρωση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο με τις νοσοκομειακές τιμές των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων τους, παρακαλούμε όπως αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Τιμολόγησης (pricelist_newdrugs@eof.gr), προκειμένου να τους αποσταλεί το σχετικό αρχείο.

Στα πλαίσια της παρούσας ανατιμολόγησης και της διαδικασίας δια ζώσης διαβούλευσης, όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης στον 2ο όροφο, τις ημέρες Τρίτη 03-10-2017 και Τετάρτη 04-10-2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τον πίνακα υποβολής των παρατηρήσεων πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα διαβούλευσης πατήστε εδώ.


Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων