Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΤΙΜΟΛOΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων (προϊόντα αναφοράς, γενόσημα, υβριδικά), για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήματα, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών να αποστείλουν μέχρι και τις 17-06-2016 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pricelist_newdrugs@eof.gr τα επικαιροποιημένα  φύλλα έρευνας- δηλώσεις στοιχείων και τιμών των προϊόντων αναφοράς (σε αρχείο PDF) για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις τιμολόγησης έως και 31-05-2016, λαμβάνοντας υπόψη ως ημερομηνία συναλλαγματικής ισοτιμίας και δεδομένων τιμών την 1η Ιουνίου 2016.

Στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν μόνο τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί έως και την 31η Μαϊου 2016 και είναι πλήρη.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ