Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Με την  υπ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.135660/09/5.5.2010 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ αρ. 170/12.5.2010),  ...

21/5/2010 12:08 μμ
Βιοϊσοδυναμία - Νέα Κατευθυντήρια Οδηγία

Την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010 ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) διοργάνωσαν επιστημονική ...

14/5/2010 5:20 μμ
Rebate Γ' τετραμήνου 2009

Η επεξεργασία των δεδομένων για τον υπολογισμό του rebate του Γ’ τετραμήνου 2009, ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου 2010 και το συνολικό ποσό ...

23/4/2010 11:41 πμ
Συνέδρια εξωτερικού

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η διοργάνωση συνεδρίων επιστημονικού περιεχομένου στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται παρά μόνο ...

20/4/2010 6:00 μμ
Χρημοτοδοτήσεις εκδηλώσεων

Έγκριση διεξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης και έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτών:

29/1/2010 7:14 μμ
Εμφάνιση 666 - 670 από 685 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 137