Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Αιτήσεις ένταξης νέων γενόσημων προϊόντων - Διευκρίνιση

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που αφορά στην υποβολή αιτήσεων ένταξης νέων γενόσημων προϊόντων στην λίστα φαρμακευτικών προϊόντων αποζημιούμενων από την κοινωνική ασφάλιση, διευκρινίζεται:
 

Οι  κάτοχοι  αδειών κυκλοφορίας που έχουν γενόσημα τα οποία έχουν τιμολογηθεί και δεν έχουν ενταχθεί στη θετική λίστα, ανεξαρτήτως από το αν έχουν κυκλοφορήσει ή όχι, καθώς και νέες συσκευασίες που έχουν ήδη τιμή, εφ’ όσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στη λίστα εντός του δοθέντος χρονοδιαγράμματος.
(Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει στον ΕΟΦ μέσω  πρωτοκόλλου ή/ και με αποστολή e-mail στο: thetiki_lista@eof.gr