Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Επιστημονικές Εκδηλώσεις-Επικαιροποιημένος πίνακας Χρονικών Περιορισμών

Αναφορικά με τους χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν για τις επιστημονικές εκδηλώσεις, παρακαλούμε πατήστε εδώ