Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
(τελ ενημέρωση 19-01-2018) ΟΡΘΗ-Συμμετοχές ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις Εσωτερικού_Εξωτερικού

Αναφορικά με τον χρονικό περιορισμό υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος  των 2-8 μηνών που ίσχυε μέχρι τώρα για τις συμμετοχές ΕΥ σε επιστ. εκδηλώσεις/επιτροπές εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού - Εξωτερικού, σας γνωρίζουμε ότι ο περιορισμός αυτός εξισώνεται με το όριο που ισχύει για τις «Ακυρώσεις- Αντικαταστάσεις», ήτοι επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.


Από την διοίκηση ΔΣ ΕΟΦ