Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Θετικός και αρνητικός κατάλογος

Ανάρτηση Θετικού και Αρνητικού Καταλόγου και Συμπληρώματος Καταλόγου
Ο ΕΟΦ  αναρτά στην ιστοσελίδα του για ενημέρωση των ενδιαφερομένων τον επικαιροποιημένο Θετικό και Αρνητικό Κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων καθώς και το Συμπλήρωμα του Θετικού Καταλόγου με τα προϊόντα που κυκλοφόρησαν μετά την 31-5-2011 σύμφωνα με την επεξεργασία τους από την Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων της παρ. 1 του άρ. 12 του ν. 3816/2010.  

Συνημμένα: