Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Κλειστό νοσήλιο

Νέος επικαιροποιημένος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων επειδή έχουν κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας μεγαλύτερο των 41,10 €, [ΥΑ Υ4α/οικ 1320/3.2.98 (ΦΕΚ 99Β’)], υπολογισμένο στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 5%
Δημοσιεύεται νέος επικαιροποιημένος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων επειδή το κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας, υπολογισμένο στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 5%, είναι μεγαλύτερο του 70% του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου του Παθολογικού τομέα Γ’ θέσης, ήτοι των 41,10€.
Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει μέχρι και τα φάρμακα του 3ου/2009 Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο δημοσιεύτηκε στις 5/6/2009.

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

Βασίλης ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ


Συνημμένα:
Νέος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων