Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Αντιγριππικό εμβόλιο 2009

Σύνθεση των αντιγριππικών εμβολίων για την εποχιακή γρίπη για την εμβολιαστική περίοδο 2009/2010
Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύνθεση των εμβολίων της εποχιακής γρίπης για την εμβολιαστική περίοδο 2009/2010 είναι η εξής:
Τριδύναμο εμβόλιο που περιέχει:

  • ένα A/Brisbane/59/2007 (H1N1) - προσομοιάζον στέλεχος.
  • ένα A/ Brisbane/10/2007 (H3N2) - προσομοιάζον στέλεχος.
  • ένα Β/ Brisbane/60/2008 - προσομοιάζον στέλεχος.

Mε βάση τη διασταυρούμενη αντιδραστικότητα και ανάπτυξη / απόδοση στα αυγά, αποφασίστηκε ότι τα ακόλουθα στελέχη είναι αποδεκτά για την παρασκευή του αντιγριπικού εμβολίου της εποχιακής γρίπης 2009/2010:

  • To IVR-148, το οποίο προέρχεται από το A/Brisbane/59/2007 είναι αποδεκτό ως ένα A/Brisbane/59/2007 (H1N1) - προσομοιάζον στέλεχος.
  • Το NYMC Χ-175C, το οποίο προέρχεται από το A/Uruguay/716/2007 είναι αποδεκτό ως ένα A/Brisbane/10/2007 (H3N2) - προσομοιάζον στέλεχος.
  • Το B/Brisbane/60/2008 και το NYMC BX-31 ή το NIB-58, τα οποία προέρχονται από το B/Brisbane/60/2008, είναι αποδεκτά ως B/Brisbane/60/2008 - προσομοιάζοντα στελέχη.

Η Ευρωπαϊκή Σύσταση για τη σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου της εποχιακής γρίπης, της εμβολιαστικής περιόδου 2009/2010 περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ | http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/bwp/13389509en.pdf).

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ