Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Υποβολή δελτίων

Παράταση Ηλεκτρονικής και Έντυπης Υποβολής  Απογραφικών Δελτίων Ταινιών Γνησιότητας  και μηνιαίων  Δελτίων Πωλήσεων και Αποθεμάτων  μηνός Ιουλίου 2009           
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι Φαρμακευτικές εταιρείες - λόγω των διακοπών του καλοκαιριού - στην ηλεκτρονική και έντυπη  υποβολή των απογραφικών δελτίων ταινιών γνησιότητας  και των μηνιαίων δελτίων πωλήσεων και αποθεμάτων  του μηνός Ιουλίου 2009 και μόνον, παρατείνουμε την  προθεσμία υποβολής τους μέχρι  και την 31η Αυγούστου 2009.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ       

Β. ΡΕΒΙΘΗ