Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Εθνικό Συνταγολόγιο 2007

Ο ΕΟΦ ενημερώνει την επιστημονική κοινότητα ότι άρχισε η διάθεση του Εθνικού Συνταγολογίου 2007. Το Εθνικό Συνταγολόγιο είναι μία έκδοση του ΕΟΦ που περιέχει συνοπτικά σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα κυκλοφορούντα φάρμακα και τη χρήση τους.
Η έκδοση αυτή έρχεται να καλύψει το κενό σε αυτήν την πληροφόρηση που οφείλουμε προς τους υγειονομικούς, με σημαντική καθυστέρηση από την προηγούμενη, για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση του Οργανισμού που ανέβαλαν την εκτύπωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα παρότι η σύνταξη του είχε ολοκληρωθεί το 2007 επί Προεδρίας Δ. Βαγιωνά.
Ήδη εκπονείται η έκδοση του 2009 και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη κυκλοφορία της.

Από τη Διοίκηση του ΕΟΦ