Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες Ανακοινώσεις προς επαγγελματίες
Επιστημονικές εκδηλώσεις - Όριο 10% για τους ειδικευόμενους

Αναφορικά με το όριο του 10% συμμετοχής Ειδικευόμενων σε Επιστ. Εκδηλώσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού,  σημειώνεται ότι  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης «Εκ των συμμετεχόντων τουλάχιστον το 10% να είναι ειδικευόμενοι».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΣ ΕΟΦ
20/12/2017