Δημοσίευση άρθρων javax.portlet.title.56
Βενδαμουστίνη - Ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια

Φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν βενδαμουστίνη*
Αυξημένη θνησιμότητα σε πρόσφατες κλινικές μελέτες με βενδαμουστίνη

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ