Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΟΡΘΗ-Συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας (ΕΥ) σε επιστημονικές εκδηλώσεις Εσωτερικού

Αναφορικά με τον χρονικό περιορισμό υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος  των 2-8 μηνών που ίσχυε μέχρι τώρα για τις συμμετοχές ΕΥ σε επιστ. εκδηλώσεις/επιτροπές εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού, σας γνωρίζουμε ότι ο περιορισμός αυτός εξισώνεται με το όριο που ισχύει για τις «Ακυρώσεις- Αντικαταστάσεις», ήτοι επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.


Από την διοίκηση ΔΣ ΕΟΦ