Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
Διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα

(τελ.ενημ.30/11/2017) Για Συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες/Φορείς (χωρίς Ελληνική Επιστημονική εταιρεία/φορέα ως συνδιοργανωτή) δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος διοργάνωσης εκδήλωσης, προς  επικύρωση από τον ΕΟΦ, όπως γίνεται για την διοργάνωση Επιστ. Εκδηλώσεων Εσωτερικού.

 Οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ που ενδιαφέρονται να επιχορηγήσουν συμμετοχές ΕΥ ή/και να δηλώσουν τυχόν χορηγίες σε Διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα που διοργανώνεται αποκλειστικά από επιστημονικό φορέα του Εξωτερικού, θα υποβάλλουν τις αντίστοιχες συμμετοχές των ΕΥ ή/και χορηγίες, με τις διαδικασίες  «Αίτημα Συμμετοχής ΕΥ» σε συνέδρια Εξωτερικού, ή/και «Γνωστοποίηση Χορηγίας Διεθνούς Εκδήλωσης».

Για τις συγκεκριμένες χορηγίες  δεν θα κατατίθενται απολογιστικά στοιχεία.

Αναφορικά με τις συμμετοχές ΕΥ και τα όρια / περιορισμούς στα εν λόγω συνέδρια ισχύει ότι και για τα Εσωτερικού.

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΣ ΕΟΦ