Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
filter-by-user: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ
Thread Έναρξη από Αποστολές Προβολές Τελευταία αποστολή  
Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού εργαστηρίων ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 1 17102 Ημερομηνία: 13/4/2016 1:38 μμ
Με: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ
RSS RSS
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 16894 Ημερομηνία: 25/10/2016 2:16 μμ RSS RSS
Τεχνικες προδιαγραφές συστήματος ταχείας υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 6 12042 Ημερομηνία: 13/9/2017 11:02 πμ RSS RSS
Προμήθεια τεσσάρων οργάνων για τη Διεύθυνση Εργαστηρίων ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 41004 Ημερομηνία: 21/10/2014 2:02 μμ RSS RSS
Διαβούλευση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 43873 Ημερομηνία: 15/5/2015 8:02 πμ RSS RSS
(Αναδιαμορφωμένες ΤΠ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 4 47831 Ημερομηνία: 21/5/2015 10:04 πμ RSS RSS
Τεχνικές προδιαγραφές επισκευών εργαστηριακού εξοπλισμού - Διαβούλευση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 38867 Ημερομηνία: 29/6/2015 1:17 μμ
Με: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ
RSS RSS
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ 2 39633 Ημερομηνία: 16/7/2015 2:25 μμ
Με: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ
RSS RSS
Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα.

Εγγραφή σε πρόσφατες αποστολές. Εγγραφή σε πρόσφατες αποστολές.