Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Ψηφιοποίηση περιεχομένου φυσικών φακέλων αρχείου αδ.κυκλ.φαρμακ.σκευασμ.
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: PSIFIOP_EOF_DYEP_PRODIAGRAFES.pdf (357,9k), ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΦ-ΔΥΕΠ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf (357,9k)
RE: Ψηφιοποίηση περιεχομένου φυσικών φακέλων αρχείου αδ.κυκλ.φαρμακ.σκευασμ
30/7/2014 11:42 πμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Το αναρτηθέν αρχείο (24-07-2014 14:39μμ) pdf με τίτλο "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΦ-ΔΥΕΠ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" λόγω κάποιου έκτακτου τεχνικού προβλήματος που το εμφάνιζε με δυσανάγνωστο τίτλο " ??????????????.pdf" αντικαταστάθηκε (30-07-2014 11:20π.μ) με τίτλο στα λατινικά "PSIFIOP_EOF_DYEP_PRODIAGRAFES"...Καμμία αλλαγή δεν έχει γίνει στις αρχικές προδιαγραφές και η διαβούλευση με την αποστολή σχολίων συνεχιζεται μέχρι και τις 31.07.2014

Απο το διαχειριστή της Διαβούλευσης
RE: Ψηφιοποίηση περιεχομένου φυσικών φακέλων αρχείου αδ.κυκλ.φαρμακ.σκευασμ
30/7/2014 12:36 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
1. Θα γίνει δεκτή πρόταση που θα χρησιμοποιεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα στη θέση της πλατφόρμας ORACLE;

• Η λύση αυτή θα εγγυάται έναν ισχυρό μηχανισμό ανάκτησης, διαλειτουργικότητα και "ειδικούς ρόλους" για την πρόσβαση διατηρώντας "ανοικτότητα" όπου είναι επιθυμητή, επιλεκτική πρόσβαση ή/ και απόρρητο εφόσον αυτό είναι επιθυμητό.

• Είναι σαφώς μια πιο οικονομική λύση.


2. Πόσες ταυτόχρονες άδειες χρήσης διαθέτεται για την ORACLE;Ευχαρστώ,

Μ. Μάνεσης