Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης Υπολογιστικών Συστημάτων
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: diavoulefsi_syntir_server_2014.pdf (235,8k)
RE: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης Υπολογιστικών Συστημάτων
24/3/2014 9:47 πμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
....