Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: Specifications_LASER_printer.pdf (146,3k)
RE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER
25/10/2016 2:16 μμ ως μία αποστολή σε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ.
-