Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Αναβάθμιση Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (ΠΑΠΥΡΟΣ)
Στην ενότητα Οργανισμός | Διαβουλεύσεις | Τρέχουσες, μπορείτε να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να προβείτε σε σχόλια/ παρατηρήσεις για την παρακάτω διαβούλευση με ημερομηνία 07/10/2016:
Συνημμένα: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΠΥΡΟΥ.pdf (882,5k)