Πίνακες ανακοινώσεων javax.portlet.title.19
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
23/9/2016 2:18 μμ
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.pdf (78,4k)