Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Προδιαγραφές Προμήθειας Επίπλων
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.pdf (83,3k)
RE: Προδιαγραφές Προμήθειας Επίπλων
9/9/2016 9:57 πμ ως μία αποστολή σε ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ.
Ενημέρωση

Λόγω αλλαγής στο κείμενο των προδιαγραφών, έγινε αντικατάσταση του αρχικού αρχείου "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 2015 1.pdf", από το αρχείο "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.pdf"

Ως εκ τούτου η διαβούλευση ξεκινάει εκ νέου από σήμερα Παρασκευή 9.9.2016 και παρατείνεται για επτά (7) ημερολογιακές μέρες η δυνατότητα σχολιασμού