Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Εργασίες Βαφής/Αποκατάστασης κυλικείου/Αντικατάστασης ψευδοροφής στο κτίρι
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων
Συνημμένα: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΟΦ.pdf (185,5k)