Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού εργαστηρίων
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: Prodiafrafes_UPS.pdf (209,2k), Tech_Prod_Thalamou_Elegchou_Profylaktikon.pdf (197,9k)