Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣΗ
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.

Στήλες Απιονισμού
Συνημμένα: STILES_APIONISMOU.pdf (65,5k)
Ολοκλήρωση Διαβούλευσης
16/7/2015 2:25 μμ ως μία αποστολή σε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ.
Στην ενότητα Οργανισμός | Διαβούλευση | Ολοκληρωμένες, έχουν μεταφερθεί οι τεχνικές προδιαγραφές της Διαβούλευσης με ημερομηνία δημοσίευσης 09.07.2015, λόγω παρέλευσης των επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Σε αυτή την ενότητα δεν είναι πλέον δυνατός ο σχολιασμός των προδιαγραφών: