Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Τεχνικές προδιαγραφές επισκευών εργαστηριακού εξοπλισμού - Διαβούλευση
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: episkevi_eksoplismou_ergastirion_EOF.pdf (107,2k)
Ολοκλήρωση Διαβούλευσης
29/6/2015 1:17 μμ ως μία αποστολή σε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ.
Στην ενότητα Οργανισμός | Διαβούλευση | Ολοκληρωμένες, έχουν μεταφερθεί οι τεχνικές προδιαγραφές της Διαβούλευσης με ημερομηνία δημοσίευσης 04.06.2015, λόγω παρέλευσης των επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Σε αυτή την ενότητα δεν είναι πλέον δυνατός ο σχολιασμός των προδιαγραφών :
Τεχνικές προδιαγραφές επισκευών εργαστηριακού εξοπλισμού