Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
toggle
Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Βασίλης Καραγεωργίου 6/4/2015 1:28 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Βασίλης Καραγεωργίου 6/4/2015 5:34 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:46 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:47 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:48 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:49 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:49 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:50 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:51 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:51 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:52 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:53 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:53 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:54 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:54 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:55 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:56 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:56 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Ανώνυμος 9/4/2015 12:57 μμ
KEYSTONE - Πηγαίος κώδικας Ανώνυμος 9/4/2015 9:02 μμ
KEYSTONE - TESTS ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος 9/4/2015 9:05 μμ
ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Ανώνυμος 15/4/2015 1:50 μμ
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών Βασίλης Καραγεωργίου 15/4/2015 2:29 μμ
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: syntirisi_architectoniki anavathmisi_efarmogwn.pdf (474,8k)
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
6/4/2015 5:34 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Διευκρίνηση/παρατήρηση

σελ.9 - (Βελτιώσεις)

(Εκ παραδρομής) το αναγραφόμενο κείμενο :
" Οι βελτιώσεις απαιτούνται από τον ανάδοχο με την προϋπόθεση ότι η προσαρμογή του λογισμικού των εφαρμογών αφορά σε έκτακτες ανάγκες μεταβολής της επιχειρησιακής λογικής που προέρχονται από αντίστοιχα από μεταβολές της Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας που αφορά στις Υπηρεσίες/ Χρήστες του Έργου).",

αντικαθίσταται από το κάτωθι :
"Οι βελτιώσεις που απαιτούνται από τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες :
Προσαρμογή του λογισμικού των εφαρμογών σε έκτακτες απαιτήσεις τροποποιήσεων της επιχειρησιακής λογικής που προέρχονται αντίστοιχα από έκτακτες τροποποιήσεις της Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας.
Ριζική αρχιτεκτονική ανακατασκευή εφαρμογών, ώστε να καταστεί εφικτή η ενοποίηση και ολοκλήρωση των επιμέρους εφαρμογών και ΠΣ σε ένα λειτουργικά αποδοτικότερο και παραγωγικότερο ΟΠΣ."
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:46 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Από το κείμενο της διαβούλευσης προκύπτει ότι οι ζητούμενες εργασίες είναι 2 βασικών κατηγοριών: Εργασίες συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης/ριζικής ανακατασκευής. Τα όρια μεταξύ των δύο αυτών δεν είναι διακριτά. Εργασίες/υπηρεσίες οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ριζική αναβάθμιση ζητούνται να εφαρμοστούν και σε περιπτώσεις υπό συντήρηση συστημάτων.
Π.χ. σελίδα 37, 24 «Α.4.6. Περίοδος Συντήρησης : Ως Περίοδος Συντήρησης ορίζεται το ένα (1) έτος, από την ημ/νία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών της §Α.4 «Προσφερόμενες Υπηρεσίες», καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.»
Η ερώτηση είναι πως μπορεί να διαχωρίσει κανείς ποιες προδιαγραφές αφορούν τη συντήρηση και ποιες τις ριζικά αναβαθμισμένες εφαρμογές;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:47 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Με βάση το γεγονός ότι στις τεχνικές προδιαγραφές της διαβούλευσης αναφέρεται ότι "Οι βελτιώσεις που απαιτούνται από τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες : Προσαρμογή του λογισμικού των εφαρμογών σε έκτακτες απαιτήσεις τροποποιήσεων της επιχειρησιακής λογικής που προέρχονται αντίστοιχα από έκτακτες τροποποιήσεις της Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας.
Ριζική αρχιτεκτονική ανακατασκευή εφαρμογών, ώστε να καταστεί εφικτή η ενοποίηση και ολοκλήρωση των επιμέρους εφαρμογών και ΠΣ σε ένα λειτουργικά αποδοτικότερο και παραγωγικότερο ΟΠΣ."
Μπορεί αυτό να ερμηνευτεί ότι ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει απο τον Ανάδοχο τη ριζική αρχιτεκτονική ανακατασκευή οποιουδήποτε συστήματος του Οργανισμού;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:48 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Στη σελίδα 13 και 9 αναφέρεται: “Δημιουργία νέων καταστάσεων αναφορών.” Είναι μέσα στα πλαίσια της συντήρησης η δημιουργία απεριορίστου αριθμού καταστάσεων;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:49 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί σε 3tier αρχιτεκτονική (στήλη “Αρχιτεκτονική”). Παρόλα αυτά δηλώνεται στη στήλη “Επίπεδο εφαρμογής” παραπομπή στη παράγραφο Α.3.2.4 όπου ζητείται η αναβάθμιση εφαρμογών 2tier σε 3tier. Ποιες είναι οι επιπλέον ενέργειες αναβάθμισης που ζητούνται για τις εφαρμογές που είναι ήδη κατασκευασμένες σε αρχιτεκτονική 3tier;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:49 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Με βάση το κείμενο των προδιαγραφών προκύπτει (Α3.2.4) ότι όλες οι εφαρμογές θα μετασχηματιστούν σε 3tier αρχιτεκτονική. Αυτό σημαίνει ότι και το πληροφοριακό σύστημα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού θα ανακατασκευαστεί σε 3tier/web based αρχιτεκτονική; Αν η απάντηση είναι όχι, είναι καλύτερο για τεχνικούς λόγους να γίνει μετάπτωση των δεδομένων μισθοδοσίας στην κεντρική βάση PostgreSQL του Οργανισμού.
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:50 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Στη σελίδα 12 αναφέρεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης Είσπραξης Πόρων (PostgreSQL) θα μεταφερθεί σε Oracle 11g. Η κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού είναι σε vendor PostgreSQL και το Σύστημα Διαχείρισης Είσπραξης Πόρων “συνεργάζεται” με συστήματα/αρχεία της κεντρικής βάσης (π.χ. αρχείο εταιριών, καλλυντικών κ.λπ.) καθώς επίσης συνδέεται στο σύστημα GREDIS III (φαρμακευτικά προϊόντα ανά εταιρία για τον υπολογισμό των πάγιων τελών).
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:51 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Οι εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο "Εκτέλεση δοκιμών λειτουργικότητας και επιδόσεων του Συστήματος" απαιτούνται τόσο για τα συστήματα που θα αναβαθμιστούν όσο και για αυτά που είναι σε καθεστώς συντήρησης (σελ. 20), δηλαδή και για το σύνολο των 35 συστημάτων του Οργανισμού;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:51 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Οι ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο "Α.3.2.7.3 Φάση 3 : Εκπαίδευση" απαιτούνται τόσο για τα συστήματα που θα αναβαθμιστούν όσο και για αυτά που είναι σε καθεστώς συντήρησης (σελ. 22), δηλαδή και για το σύνολο των 35 συστημάτων του Οργανισμού;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:52 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Στη σελίδα 17 αναφέρεται ότι οι απαιτήσεις χρηστών για βελτιώσεις/διορθώσεις θα υποβάλλονται στην ΔΟΠ (διαχειριστές των συστημάτων), έτσι ώστε να αξιολογηθεί αν εμπίπτουν στο πλαίσιο της συντήρησης. Ταυτόχρονα όμως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποστηρίζει τηλεφωνικά τους “χρήστες και διαχειριστές” της εφαρμογής (Α.4.2 Τηλεφωνική υποστήριξη – helpdesk σελ.36);
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:53 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Η χρήση Issue Tracking System καλύπτει την απαίτηση που περιγράφεται στο κείμενο των προδιαγραφών ως helpdesk τελικών χρηστών;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:53 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Η λίστα των παραδοτέων αναφέρεται στο σύνολο των 35 συστημάτων του Οργανισμού ή μόνο στα συστήματα που θα αναβαθμιστούν (σελ. 25) ;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:54 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Στον πίνακα συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.3 Γενικές Απαιτήσεις. αριθμ. 1) αναφέρεται “Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του προσφερόμενου προϊόντος και η χρονολογία διάθεσης των προσφερόμενων εκδόσεων για κάθε διαφορετικό περιβάλλον ανάπτυξης”. Η συγκεκριμένη απαίτηση δεν μπορεί να συμπληρωθεί όταν πρόκειται για συντήρηση λογισμικού.
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:54 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Το Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (σελ.18) δεν υπάρχει στον πίνακα των συστημάτων του Οργανισμού. Με ποιο τρόπο θα ενημερώνεται και από ποια συστήματα;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:55 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Το περιβάλλον δοκιμών, το οποίο ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει, συντηρεί και την ευθύνη της καλής λειτουργίας του, θα εγκατασταθεί στο περιβάλλον του ΕΟΦ και αν ναι, έχει γίνει ανάλογη πρόνοια σε υλικό (hardware) (σελ. 20); αυτό θα γίνει για το σύνολο των 35 συστημάτων του Οργανισμού;
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:56 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Στη σελίδα 19 αναφέρεται ότι το λογισμικό εφαρμογών που θα αναπτυχθεί θα παραδοθεί στον ΕΟΦ και ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού θα αποτελεί ιδιοκτησία του. Προφανώς αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των εφαρμογών που είναι σε καθεστώς συντήρησης. Επιπλέον σημειώνεται ότι ο Οργανισμός δεν έχει δικαίωμα μεταβίβασης και εμπορικής εκμετάλλευσής του πηγαίου κώδικα.
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:56 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Στο χρονοδιάγραμμα παραλαβής του συνόλου και των επιμέρους φάσεων του έργου λείπει η περίπτωση καθυστέρησης της παραλαβής μιας φάσης του έργου με υπαιτιότητα του Οργανισμού.
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
9/4/2015 12:57 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική ικανότητα του αναδόχου;
KEYSTONE - Πηγαίος κώδικας
9/4/2015 9:02 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Πλέον του πηγαίου κώδικα, διατίθεται η απαιτούμενη τεκμηρίωση καθώς και αναλυτική περιγραφή του λειτουργικού περιβάλλοντος και των ρυθμίσεών τους για τα συστήματα προς συντήρηση;
KEYSTONE - TESTS ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9/4/2015 9:05 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Τα test που περιγράφονται (επιδόσεων, λειτουργικότητας κ.λ.π.) αφορούν και τα συστήματα που είναι σε συντήρηση;
ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
15/4/2015 1:50 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Αγαπητέ κ. Καραγεωργίου,

Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος της εταιρείας μας να συμμετάσχει στα 4 έργα που προτίθεται να προκηρύξει ο ΕΟΦ το προσεχές διάστημα, σας παραθέτουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις μας οι οποίες αφορούν το σύνολο των έργων και ζητούμε να ληφθούν υπόψη από τον Οργανισμό. Ειδικότερα, η εταιρεία μας έχοντας πολυετή εμπειρία και ενασχόληση στο χώρο της υγείας (ΠΣ σε ΥΥΚΑ, ΕΠΥ, κλπ) έχει ως προτεραιότητά της την συμμετοχή σε διαγωνισμούς σαν τους υπό προκήρυξη του ΕΟΦ.

Οι παρατηρήσεις εστιάζονται στην απουσία σημαντικού μέρους του τεύχους διακήρυξης η απουσία του οποίου καθιστά δυσχερή την αξιολόγηση και του τεχνικού μέρους το οποίο παρατίθεται. Εν προκειμένω δεν είναι επί του παρόντος γνωστές οι κάτωθι πληροφορίες:

- Προυπολογισμός των 4ων έργων - Η αξιολόγηση του τεχνικού και επιχειρησιακού μέρους αυτών γίνεται σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους αφού ανάλογα με αυτόν προκύπτει η εφικτότητα και οι τεχνικές επιλογές υλοποίησης. Πχ. σε ενα έργο με Χ προϋπολογισμό είναι δυνατή η χρήση εμπορικού λογισμικού ΒΔ Oracle, που συνεπάγεται μια ολόκληρη δομή λύσης που προσελκύει Ψ αριθμό εταιρειών. Αν όμως ο προϋπολογισμός είναι Χ/2 τότε η εν προκειμένω λύση μπορεί να μην είναι δυνατό να υλοποιηθεί άρα ο Ψ αριθμός ενδιαφερομένων εταιρειών θα εγκαταλείψει το έργο.
- Νομικό πλαίσιο έργου, πηγές χρηματοδότησης, διαδικασία ενστάσεων/προσφυγών, εγγυητικές, ρήτρες, υπόδειγμα σύμβασης κλπ. - Απαιτείται να αναφερθεί αφού θέτει προς γνώση των ενδιαφερομένων το πλαίσιο με το οποίο θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί
- Διαδικασία υποβολής προσφορών, κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών, οικονομικών και προσφοράς, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων - Αποτελούν απαραίτητη πληροφορία η οποία θα πρέπει να γνωστοποιείται στους υποψηφίους προκειμένου να γνωρίζουν κατά πόσο μπορούν να συμμετάσχουν ή όχι. Σε περίπτωση προδιαγραφών που προκαλούν μαζικό αποκλεισμό ενδιαφερομένων υποψηφίων ενδέχεται να χρειάζονται διαφοροποιήσεις στα τεύχη προκειμένου να επιτρέψουν σε κάποιους εξ αυτών να συμμετάσχουν.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν μπορεί να γίνει σε βάθος αξιολόγηση και σχολιασμός των 4ων τευχών λόγω μη γνώσης σημαντικών παραμέτρων που επηρρεάζουν τον τεχνικό σχολιασμό.

Σε κάθε περιπτωση ο ΕΟΦ προσδοκώντας να προσελκύσει ικανό αριθμό εταιρειών για την συμμετοχή τους στους εκάστοτε διαγωισμούς θα πρέπει να αξιολογήσει τον κίνδυνο μικρής ή καθόλου συμμετοχής σε κάποιους εξ αυτών λόγω των ανωτέρω.

Προτείνουμε λοιπόν να αξιοποιηθεί η παρούσα περίοδος διαβούλευσης για την ανταλλαγή σχολιών σε καλοπροαίρετη βάση επί των ολοκληρωμένων τευχών διακήρυξης προ της επίσημης ανακοίνωσης τους, αφού μετά την επίσημη προκήρυξη των διαγωνισμών οι επιλογές για συμμετοχή περιορίζονται για όλες τις πλευρές. Για τους υποψηφίους οδηγούμαστε είτε σε εγκατάλειψη (που δεν επιθυμεί ο ΕΟΦ) είτε σε υποβολή ενστάσεων κατά του τεύχους διακήρυξης (επίσης κωλύεται η διαδικασία), ενώ για τον ΕΟΦ υπάρχει μόνο η χορήγηση διευκρινίσεων όταν και όπου αυτές μπορούν να δοθούν και εφόσον δεν ανατρέπουν όρους της προκήρυξης ή εισάγουν νέους εκ των υστέρων. Ως εκ τούτου πλην του τεχνικού και επιχειρησιακού σκέλους που είναι σαφώς περιγεγραμμένο θα θέλαμε να δούμε με τη μορφή ενιαίου τεύχους τις λοιπές αναφερόμενες ανωτέρω πληροφορίες. Το τεύχος αυτο δε μπορεί σε μεγάλο βαθμό να είναι κοινό και για τους 4 διαγωνισμούς με επιμέρους τροποποίηση κάποιων όρων.

Τα ανωτέρω είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και από κοντά με τους υπευθύνους του Οργανισμού.

Με εκτίμηση,
Τάκης Μπανανής
Pre-Sales Manager
tbananis@profilesw.com
PROFILE Systems & Software AE
RE: Συντήρηση και Αρχιτεκτονική αναβάθμιση εφαρμογών
15/4/2015 2:29 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Η Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ολοκληρώθηκε. (15.04.2015 - 14:30)

Σχόλια/παρατηρήσεις εξωτερικών χρηστών/επισκεπτών, μεταγενέστερων της παρούσης ανακοίνωσης, δεν θα ληφθούν υπόψη.