Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Αδειοδότηση και συντήρηση βάσης δεδομένων ORACLE
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: diavoulefsi-oracle_licensing_support.pdF (102,6k)
RE: Αδειοδότηση και συντήρηση βάσης δεδομένων ORACLE
26/2/2015 1:53 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
[Αγγελική Μαράγκα Εταιρεία ALTEC INTEGRATION AE. Τηλ: 2106872290
1.Προκειμένου να συνυπολογιστούν τα κόστη επανένταξης, όπως αναφέρεται στο σημείο 3.1.6 του πίνακα, θα πρέπει να οριστεί στη διακήρυξη πότε τελείωσε (εάν τελείωσε) η προηγούμενη τεχνική υποστήριξη της Oracle Standard Ed. One 11g για 2 επεξεργαστές.
2.Να αναφερθεί σαφώς στην διακήρυξη εάν το έργο περιλαμβάνει και υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης της Oracle Standard Ed. One 11g.]
RE: Αδειοδότηση και συντήρηση βάσης δεδομένων ORACLE
3/3/2015 2:00 μμ ως μία αποστολή σε Ανώνυμος.
1. Το σχόλιο σας έγινε δεκτό και θα αναρτηθεί νέο αναδιαμορφωμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
2. Αφορά στο τεύχος της Διακήρυξης όταν θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.