Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Αναβάθμιση Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (ΠΑΠΥΡΟΣ)
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: Diavoulefsi-Anavathmisi_Hlektronikou_Protokolou.pdf (263,4k)
RE: Αναβάθμιση Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (ΠΑΠΥΡΟΣ)
17/11/2014 3:27 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Ο όρος "Αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Μ ΙΙΙ) περιλαμβάνει και τη αντικατάστασή του υπάρχοντος συστήματος από άλλο Πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που να καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές, την διασυνδεσιμότητα και τον ίδιο χρόνο υλοποίησης ;
Αν ναί, θα απαιτηθεί και μετάπτωση δεδομένων από το Μ ΙΙΙ στο νέο Π.Σ.. ;