Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Προμήθεια τεσσάρων οργάνων για τη Διεύθυνση Εργαστηρίων
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές για την προμήθεια τεσσάρων οργάνων για τη Διεύθυνση Εργαστηρίων δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.

Στην ενότητα Οργανισμός | Διαβουλεύσεις | Τρέχουσες, μπορείτε να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να προβείτε σε σχόλια/παρατηρήσεις για τις παρακάτω διαβουλεύσεις με ημερομηνία 21 Οκτ. 2014:
Συνημμένα: ??????? ????????????.pdf (93,2k), ???????? ??????.pdf (101,3k), ???????????? ????? ?? ????????? ??????????.pdf (121,8k), ????????????? ?????? ????? ??? ???????-1.pdf (135,9k), ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ.pdf (101,3k), ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΩΣ-1.pdf (135,9k), ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ.pdf (121,8k), ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ.pdf (93,2k)
RE: Προμήθεια τεσσάρων οργάνων για τη Διεύθυνση Εργαστηρίων
21/10/2014 2:02 μμ ως μία αποστολή σε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ.
.