Επιλογή νομοθεσίας με δύο τρόπους:
1. βάσει έτους 2. βάσει θεματικής ενότητας